Činnost společnosti


Hlavní náplní činnosti a posláním Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. je zajištění dodávek kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro obyvatele Frýdlantského výběžku. Společnost působí na území 4 měst a 12 obcí Libereckého kraje, ve kterých žije více než 23 tisíc obyvatel.

Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. je držitelem povolení k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, které vydal Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí pod č.j.: KULK 4628/2005 OVLH dne 1. června 2005 a těchto živnostenských oprávnění:

 • provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
 • specializovaný maloobchod
 • velkoobchod
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování

 • Hlavní činností z uvedených předmětů podnikání Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Činnosti spojené s prováděním staveb, maloobchodem a velkoobchodem jsou prováděny v rozsahu nezbytně nutném v souvislosti s řádným vykonáváním hlavní podnikatelské činnosti, např. provádění vodovodních a kanalizačních přípojek, prodej náhradních dílů na přípojky.

  K zásobování obyvatelstva Frýdlantského výběžku pitnou vodou využívá Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. čtyři samostatné vodovodní systémy, které jsou uvedeny dále v tabulce (údaje za rok 2009):

  označení vodovodu technické údaje zásobované obce
  VODOVOD I. – Frýdlant délka sítě
  úpravny vody
  vodojemy
  čerpací stanice
  počet přípojek
  167 km
  2 ks
  20 ks
  6 ks
  4 4285 ks
  Frýdlant, Dolní Řasnice, Raspenava, Hejnice, Lázně Libverda, Bílý Potok, Nové Město pod Smrkem, Krásný les
  VODOVOD II. – Dětřichov délka sítě
  úpravny vody
  vodojemy
  čerpací stanice
  počet přípojek
  14 km
  -
  2 ks
  1 ks
  367 ks
  Dětřichov, Kunratice, Heřmanice
  VODOVOD III. – Bulovka délka sítě
  úpravny vody
  vodojemy
  čerpací stanice
  počet přípojek
  69 km
  1
  6 ks
  6 ks
  899 ks
  Pertoltice, Bulovka, Habartice, Višňová, Černousy
  VODOVOD IV. – Horní Řasnice délka sítě
  úpravny vody
  vodojemy
  čerpací stanice
  počet přípojek
  3,14 km
  -
  1 ks
  1 ks
  10 ks
  Horní Řasnice

  označení kanalizace a ČOV technické údaje kanalizace údaje k ČOV
  Frýdlant délka sítě
  připojené osoby
  počet přípojek
  komory
  23 km
  7 200 os
  427 ks
  5 ks
  Qd
  recipient
  počet EO
  -
  4 500 m3/den
  Smědá
  7 500 EO
  -
  Hejnice délka sítě
  připojené osoby
  počet přípojek
  komory
  6 km
  2 200 os
  93 ks
  1 ks
  Qd
  recipient
  počet EO
  -
  690 m3/den
  Smědá
  1 622 EO
  -
  Nové Město pod Smrkem délka sítě
  připojené osoby
  počet přípojek
  komory
  12 km
  3 400 os
  453 ks
  5 ks
  Qd
  recipient
  počet EO
  -
  2 750 m3/den
  Lomnice
  6 400 EO
  -