CENA VODY

41.00 - VODNÉ
dodávka pitné vody
90.01 - STOČNÉ
odvádění a čištění odpadních vod
VODNÉ + STOČNÉ
dodávka pitné vody +
odvádění a čištění odpadních vod

Cenový výměr

a kalkulace

2017 39,83 Kč/m³ bez DPH
45,80 Kč/m³ s DPH 15%
49,71 Kč/m³ bez DPH
57,17 Kč/m³ s DPH 15%
89,54 Kč/m³ bez DPH
102,97 Kč/m³ s DPH 15%
prohlédnout pdf
2016 34,80 Kč/m³ bez DPH
40,02 Kč/m³ s DPH 15%
50,39 Kč/m³ bez DPH
57,95 Kč/m³ s DPH 15%
85,19 Kč/m³ bez DPH
97,97 Kč/m³ s DPH 15%
prohlédnout pdf
2015 32,08 Kč/m³ bez DPH
36,89 Kč/m³ s DPH 15%
50,31 Kč/m³ bez DPH
57,86 Kč/m³ s DPH 15%
82,39 Kč/m³ bez DPH
94,75 Kč/m³ s DPH 15%
prohlédnout pdf
2014 29,58 Kč/m³ bez DPH
34,02 Kč/m³ s DPH 15%
49,93 Kč/m³ bez DPH
57,42 Kč/m³ s DPH 15%
79,52 Kč/m³ bez DPH
91,44 Kč/m³ s DPH 15%
prohlédnout pdf
2013 28,48 Kč/m³ bez DPH
32,75 Kč/m³ s DPH 15%
48,66 Kč/m³ bez DPH
55,95 Kč/m³ s DPH 15%
77,14 Kč/m³ bez DPH
88,70 Kč/m³ s DPH 15%
prohlédnout pdf
2012 27,53 Kč/m³ bez DPH
31,39 Kč/m³ s DPH 14%
46,39 Kč/m³ bez DPH
52,89 Kč/m³ s DPH 14%
73,93 Kč/m³ bez DPH
84,28 Kč/m³ s DPH 14%
prohlédnout pdf
2011 24,06 Kč/m³ bez DPH
26,47 Kč/m³ s DPH 10%
43,00 Kč/m³ bez DPH
47,30 Kč/m³ s DPH 10%
67,06 Kč/m³ bez DPH
73,76 Kč/m³ s DPH 10%
prohlédnout pdf
2010 22,60 Kč/m³ bez DPH
24,86 Kč/m³ s DPH 10%
41,20 Kč/m³ bez DPH
45,32 Kč/m³ s DPH 10%
63,79 Kč/m³ bez DPH
70,17 Kč/m³ s DPH 10%
prohlédnout pdf
2009/II 22,60 Kč/m³ bez DPH
24,63 Kč/m³ s DPH 9%
36,30 Kč/m³ bez DPH
39,56 Kč/m³ s DPH 9%
58,90 Kč/m³ bez DPH
64,19 Kč/m³ s DPH 9%
prohlédnout pdf
2009/I 21,57 Kč/m³ bez DPH
23,51 Kč/m³ s DPH 9%
34,55 Kč/m³ bez DPH
37,66 Kč/m³ s DPH 9%
56,12 Kč/m³ bez DPH
61,17 Kč/m³ s DPH 9%
prohlédnout pdf
2008 20,61 Kč/m³ bez DPH
22,47 Kč/m³ s DPH 9%
31,93 Kč/m³ bez DPH
34,81 Kč/m³ s DPH 9%
52,54 Kč/m³ bez DPH
57,28 Kč/m³ s DPH 9%
prohlédnout pdf
2007 20,48 Kč/m³ bez DPH
21,51 Kč/m³ s DPH 5%
29,50 Kč/m³ bez DPH
30,97 Kč/m³ s DPH 5%
49,98 Kč/m³ bez DPH
52,48 Kč/m³ s DPH 5%
prohlédnout pdf
2006 20,15 Kč/m³ bez DPH
21,16 Kč/m³ s DPH 5%
28,27 Kč/m³ bez DPH
29,69 Kč/m³ s DPH 5%
48,42 Kč/m³ bez DPH
50,85 Kč/m³ s DPH 5%
prohlédnout pdf
2005 19,29 Kč/m³ bez DPH
20,26 Kč/m³ s DPH 5%
26,53 Kč/m³ bez DPH
27,86 Kč/m³ s DPH 5%
45,82 Kč/m³ bez DPH
48,12 Kč/m³ s DPH 5%
prohlédnout pdf


Cena za dodávku pitné vody (vodné) i cena za odvádění a čištění odpadních vod (stočné) je věcně usměrňována.

Do takto regulované ceny lze zahrnout jen ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk, daň a clo dle zvláštního předpisu. Tímto předpisem je každoročně výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Předepsaná pravidla regulace se použijí pro kalkulaci cen za jednotku objemu, kterou je v tomto případě 1 m³ (tj. 1 000 l). U ceny vodného a stočného je uplatňována snížená sazba DPH ve výši 9%.